อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
"บัณฑิต ย่อมฝึกตน"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบเกียรติบัตรเรียนดีสามารถใช้งานได้แล้ว

โดยมีขั้นตอนดังนี้ เลือกภาคเรียนและปีการศึกษา
กรอกรหัสนักเรียน คลิกแว่นขยาย
จะแสดงชื่อไฟล์อยู่ด้านล่าง นักเรียนคลิกชื่อไฟล์และบันทึกเก็บไว้

เกียรติบัตรเรียนดี
ปีการศึกษา
ภาคเรียน
 
ปีการศึกษา 2566
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
  ภาคเรียนที่ 1
  ภาคเรียนที่ 2